Các bước đăng kí

 • 1、Mở trình duyệt web trên điện thoại

 • 2、Đăng nhập vào trang web

 • 3、Đăng ký để đăng nhập webside 123B

 • 4、Điền các thông tin cá nhân dựa theo chỉ dẫn có sẵn và xác nhận đồng ý


Các bước xác nhận tài khoản ngân hàng

 • 1、Đăng nhập vào tài khoản, chọn của tôi

 • 2、Chọn cài đặt rút tiền

 • 3、Chọn đi thiết lập

 • 4、Thiết lập mật khẩu rút tiền, xin hãy lưu lại;

 • 5、Chọn thêm vào

 • 6、Chọn ngân hàng, nhập các thông tin của thẻ ngân hàng cần liên kết (ngân hàng, chi nhánh, số tài khoản, xác nhận và mật khẩu rút tiền) sau đó chọn liên kết


Các bước nạp tiền bằng thẻ ngân hàng

 • 1、Đăng nhập vào tài khoản, chọn quỹ tiền

 • 2、Chọn nạp tiền

 • 3、Chọn phương thức nạp tiền (nạp tiền qua chuyển khoản nhanh 24/7 hoặc nạp tiền trực tuyến)

 • 4、Đối với cách thức nạp tiền chuyển khoản nhanh 24/7: chọn loại ngân hàng

 • 5、Sao chép các thông tin, mở tài khoản ngân hàng online của bạn và chuyển tiền vào tài khoản nhận được chỉ định (tên ngân hàng, số tài khoản, số tiền)Nội dung chuyển khoản là mã xác nhận.

 • 6、Sau khi chuyển tiền thành công, nhập số tiền bạn vừa chuyển,ấn nút gửi đơn.


Các bước nạp tiền trực tuyến

 • 1、Đăng nhập vào tài khoản, chọn quỹ tiền

 • 2、Chọn nạp tiền

 • 3、Chọn phương thức nạp tiền (nạp tiền qua chuyển khoản nhanh 24/7 hoặc nạp tiền trực tuyến)

 • 4、Đối với nạp tiền trực tuyến, chọn nạp online.

 • 5、Đối với nạp tiền trực tuyến thông qua quét mã QR:Chọn nạp tiền qua mã QR1, nhập số tiền, chọn “ bắt đầu nạp tiền”.

 • 6、Lựa chọn ngân hàng của bạn.

 • 7、Tải xuống mã QR.

 • 8、Sau khi quét mã, tiến hành xác nhận thông tin chuyển khoản, sau đó ấn tiếp tục.

 • 9、Sau khi xác nhận thông tin, bấm xác nhận để nhập mã OTP.


Các bước chuyển quỹ

 • 1、Đăng nhập vào tài khoản, chọn quỹ tiền

 • 2、Chọn chuyển quỹ ở bên phải màn hình

 • 3、Chọn sảnh cần chuyển

 • 4、Chọn tài khoản chính và sảnh cần chuyển đến, nhập số tiền và ấn xác nhận chuyển tiền.


Các bước rút tiền

 • 1、Đăng nhập vào tài khoản, chọn quỹ tiền

 • 2、Chọn rút tiền

 • 3、Chọn rút tiền về ngân hàng, nhập số tiền muốn rút, nhập mật khẩu rút tiền và bấm gửi đi để xác nhận giao dịch.